Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kunne du være vores nye kirketjener i Davids Kirke ?

Kunne du være vores nye kirketjener i Davids Kirke ?
Udgivet ons d. 18. maj 2022, kl. 11:30
Blog-3 Kirken

Davids Sogns Menighedsråd, Koldinggade 11, 2100 København Ø søger en engageret, ansvarsbevidst og fleksibel kirketjener til en fuldtidsstilling. 

Davids Kirke er en aktiv og levende kirke beliggende i hjertet af Østerbro. Kirken er ramme om mange forskelligartede kirkelige handlinger og et rigt koncertliv. Vi spænder bredt fra store familiegudstjenester med for eksempel besøg af en levende kamel til musikgudstjenester med vores skønne kantori, klassiske koncerter, fællessang, sorggrupper, kulturnat, skærtorsdagsmiddag m.m.

 Arbejdet omfatter bl.a. følgende:

•     Kirketjeneste: Deltage i og forestå praktiske opgaver ved gudstjenester, øvrige kirkelige handlinger og servicering ved arrangementer i kirken. Du må gerne sætte en ære i at dække et smukt bord og gøre dig umage med at skabe hyggelige rammer for kirkegængerne.

•     Klargøring og oprydning efter møder, afhentning af mad m.m. Mindre ad hoc-opgaver kan også forekomme.

•     Opstilling og flytning af møbler er en stor del af arbejdet, deraf bør haves en god fysik.

•     Daglig rengøring er ligeledes en stor del af arbejdet, man skal derfor kunne finde sig til rette med dette, ligeledes indgår vedligeholdelse i kirken og tilhørende lokaler, samt vedligeholdelse af udendørsarealer og snerydning.

•     Pedelfunktion, herunder betjening af og tilsyn med kirkens anlæg, klokkestyring, lyd-, video- og it-udstyr. Tilsyn med og pasning af kirkens bygninger og kirkens inventar, herunder vedligeholdelse og mindre reparationer.

Vores forventninger til dig:

·      Du har respekt for og indføling med det, som foregår i kirken. Det føles naturligt for dig at hjælpe præsten med messehagel, uddeling af nadverbrød eller at bede indgangs - og udgangsbøn m.m.

·      Du trives med at have mange forskelligartede ansvarsområder og du påtager dig arbejdsopgaver – selv de kedelige - med et smil.

·      Du skal kunne betjene en pc på brugerniveau.

·      Hvis du allerede har kirketjeneruddannelsen, er det en fordel, men ellers sørger vi for, at du får den.

 Vi kan tilbyde: Du bliver en del af en dygtig og velfungerende medarbejdergruppe bestående af en præst, som også er daglig leder, en organist, en kordegn, en PR/kommunikationsmedarbejder og en gruppe sangere. Vi er nærværende i vores møde med de mange forskellige mennesker, som kommer i kirken og dens lokaler. Der er en god og positiv omgangstone på arbejdspladsen, som du skal bidrage til. Hver torsdag holder vi kalendermøde og frokost sammen.

 Løn- og ansættelsesvilkår En del af arbejdet vil være henlagt til søn- og helligdage, lørdage samt hverdagseftermiddage og -aftener. Arbejdet vil være ulige fordelt hen over året og veksle mellem travle perioder og mere stille perioder. Du skal derfor kunne arbejde selvstændigt og nyde frihed under ansvar.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansmisteriet OAO-S og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 Lønnen aftales mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening inden for intervallet 282.420,00 kr. - 364.174,00 kr. afhængig af fx kompetence og erfaring. Fikspunktet er 282.420,00 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44 kr. Herudover ydes et OK18 tillæg på 1.247,51 kr. årligt. Alle nævnte beløb er i niveau pr. 1. april 2022. Hertil kommer arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag.

 Hvis den obligatoriske uddannelse for kirketjenere ikke er gennemført på ansættelsestidspunktet, skal denne gennemføres inden for de første to år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelse sker med tre måneders prøvetid.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere i folkekirken har ret til at bevare deres tjenestemandsansættelse ved ansættelse med direkte overgang fra hidtidig stilling. Der vil i så fald skulle foretages en klassificering af stillingen.

Der vil blive indhentet børneattest, og ansøgere skal være indstillet på, at der indhentes referencer.

 Nærmere oplysninger om stillingen, fx arbejdsbeskrivelse, kan fås ved henvendelse til daglig leder, sognepræst Helena Hauge, på tlf.40 40 20 14 på hverdage mellem kl. 9 og kl. 14. Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til menighedsrådets officielle postkasse 9175fortrolig@sogn.dk, så den er modtaget senest fredag den 27. maj 2022 kl. 12.

 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24. Forventet tiltrædelse: 15. august 2022.

Ophavsret: