Efter alle søndagsgudstjenester i Davids kirke er der teologisk rundbordssamtale i mødesalen.
Her taler vi sammen om alt fra dagens tekster og salmer til aktuelle teologiske/kirkelige emner.

Søndag kl. 12.00 er der gudstjeneste i Davids kirke

Onsdag kl. 16.30 er der aftengudstjeneste i Davids kirke

Alle er velkomne - på gensyn i Davids kirke !