Efter alle søndagsgudstjenester i Davids kirke er der teologisk rundbordssamtale i mødesalen.
Her taler vi sammen om alt fra dagens tekster og salmer til aktuelle teologiske/kirkelige emner.
Søndag kl. 12.00 er der gudstjeneste i Davids kirke
Onsdag kl. 16.30 er der aftensang i Davids kirke
Alle er velkomne - på gensyn i Davids kirke !