Torsdag d. 5. maj kl. 17.10-21.30

Himmelsk aften i Davids kirke

(Kristi Himmelfart)

En himmelsk, forunderlig aften om befrielse, opstandelse og himmelfart med musiske englebørn, dialog mellem repræsentanter for 
de tre monoteistiske religioner, himmelske smage, toner, billeder, samtaler på tværs, himmelsk tysthed m.m.

Program for Himmelsk aften i Davids kirke:

kl. 17.10-17.30:
Englebørn og Anete Riis optræder med musik

kl. 17.35-17.55:
Københavns Kammerkor indstuderer en motet, ved kirkens organist, Philip Aggesen

kl. 18.00-18.30:
Salmeværksted m. præsterne og organisten; vi synger en håndfuld opstandelses- og himmelfartssalmer

kl. 18.35-19.20:
Bibelsk bespisning: suppe, brød m.m. Bibelselskabet leverer opskrifterne

kl. 19.30-20.30:
Teologisk højskole: Tidl. overrabiner Bent Melchior, hospitalsimam Naveed Baig og Anne-Mette Gravgaard samtaler om Liv og Død

kl. 20.40-21.10:
Kirkeliv:
- i kirken / Annette Kruhøffer fortæller om at være i et menighedsråd
- i salen / Anne-Mette Gravgaard fortæller om udstillingen
- ved orglet / Philip Aggesen fortæller om orglet

kl. 21.15-21.30:
Natkirke ved organist og præst

OBS: I løbet af aftenen vil Hjerteforeningen måle blodtryk i dåbsværelset, i våbenhuset præsenterer Bibelselskabet sit virke (aftenens opskrifter o.a. vil kunne købes), og i kirken vil der være en lille udstilling om Kirkens Korshær (som er den faste modtager af kirkens kollekter).

 

Læs mere om Himmelske Dage i København: www.himmelskedage.dk