Fra og med februar 2018 afholdes der ikke flere Hjertecafé-møder i Davids kirke. Hjerteforeningens Lokalforening K/Ø ønsker at ændre konceptet, og eventuel fremtidig lokation, mødedag- og tid kendes derfor ikke.

Davids kirke takker Hjerteforeningens Lokalafdeling for et godt samarbejde gennem de sidste to år, med dygtige foredragsholdere og spændende og relevante emner.


Hjertecafé i Davids kirke !

Første tirsdag i måneden kl. 14.00 - 16.00

Hjertecaféen på Østerbro er et månedligt mødested for borgere med en hjertesygdom eller pårørende til hjertesyge, hvor der er mulighed for at lytte til et foredrag og udveksle erfaringer med hinanden samt lære nyt om sygdommen og hvordan den kan håndteres. 
 
Hjertecaféen er åben den første tirsdag i februar, marts, april, maj samt september, oktober, november og december kl. 14.00-16.00, hvor vi mødes i Davids kirke. Du kan altid finde flere informationer om hjertecaféen og hvilke emner, som foredragene omhandler på lokalkomitéens hjemmeside under Hjerteforeningen eller på vores facebookside.
 

http://city.hjerteforeningen.dk/

 
Alle er meget velkommen og tilmelding er ikke nødvendig. 


Tirsdag den 4. april 2017 kl. 14 - 16 

har lokalafdelingen fornøjelsen at invitere til foredrag i Hjertecaféen på Østerbro. 

Emnet er: MOTION MED ATRIEFLIMREN ved Dorthe H. Kjærgaard, fysioterapeut i Hjerteforeningen


Atrieflimren kan ramme alle og påvirker ofte livskvaliteten. Motion kan i høj grad være med til at bedre livskvaliteten, da den bidrager til fysisk udholdenhed og derved evnen til at klare hverdagen. I dag taler vi om atrieflimren og motion og du kan få svar på de spørgsmål, du måtte have omkring dette emne.
I løbet af oplægget gennemgås retningslinjerne for motion, når du lever med atrie-flimren enten konstant eller periodisk. Herunder f.eks. hvor meget kan/bør du presse dig selv? Skal du stoppe med motion hvis du har et atrieflimren anfald? Hvilken be-tydning har din medicin for træning og er der motionsformer som du ikke bør deltage i?
Oplægget holdes af Dorthe H. Kjærgaard, fysioterapeut i Hjerteforeningen
Du må gerne bidrage med dine egne erfaringer, da andre sandsynligvis kan genken-de det, du fortæller.
Hjertecaféen på Østerbro er et månedligt mødested for borgere med en hjertesyg-dom eller pårørende til hjertesyge, hvor der er mulighed for at få udbredt kendska-bet til sygdommen og hvordan den kan håndteres, samt udveksle erfaringer med hinanden.
Lokalkomitéen byder på kaffe og kage/frugt. 
Hjertecaféen på Østerbro har til huse i Davids Kirken, Koldinggade 11. Østerbro
Alle er meget velkommen og tilmelding er ikke nødvendig.
Næste foredrag er den 2. maj 2017 med et emne som endnu ikke er lagt helt fast – men sæt allerede kryds i kalenderen. Du kan altid finde flere informationer om hjer-tecaféen og hvilke emner, som foredragene omhandler på lokalkomitéens hjemme-side under Hjerteforeningen eller på vores facebookside.

http://city.hjerteforeningen.dk/

https://www.facebook.com/Hjerteforeningen-City-Østerbro-392127627568585/

Hjertelig hilsen 
Hjerteforeningen City/ Østerbro                                
Det glade hjerte lever længst


Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 14 - 16

har lokalafdelingen fornøjelsen at invitere til foredrag i Hjertecaféen på Østerbro.

Emnet er: Alarm 112 – akut hjælp

Overbrandmester fra Hovedstadens beredskab Friedl Ovesen vil gæste hjertecafeen, og fortælle om, hvad der sker når der i tilfælde af et akut behov bliver tilkaldt hjælp via et 112 opkald.
Under foredraget vil Friedl Ovesen komme ind på, hvad der sker når man alarmerer via 112 eller 1813, og hvad som i forbindelse med en alarmering er vigtig information for dem, som modtager alarmeringen. Hvad sker der når ambulancen ankommer til den/dem som har behov for akut hjælp, hvad er ambulance mandskabet uddannet til. I den forbindelse er det også vigtigt at vide, hvad man kan hjælpe ambulance mandskabet med forud for deres ankomst, og ikke mindst når ambulancen er ankommet.
Friedl Ovesen vil også komme ind på den nødvendige førstehjælp, herunder brug af hjertestarter, hvis en sådan er til rådighed.
Der er virkelig lagt op til et meget spændende foredrag, hvor Friedl Ovesens mange års praktisk erfaring vil give indholdet et meget realistisk billede af akut beredskabet og den hjælp, det kan yde ved akut behov. 
Hjertecaféen på Østerbro er et månedligt mødested for borgere med en hjertesyg-dom eller pårørende til hjertesyge, hvor der er mulighed for at få udbredt kendskabet til sygdommen og hvordan den kan håndteres, samt udveksle erfaringer med hinanden.
Lokalkomitéen byder på kaffe og kage/frugt. 
Hjertecaféen på Østerbro har til huse i Davids Kirken, Koldinggade 11 på Østerbro.
Alle er meget velkommen og tilmelding er ikke nødvendig.

Næste foredrag er den 4. april 2017 med et emne som endnu ikke er lagt helt fast – men sæt allerede kryds i kalenderen. Du kan altid finde flere informationer om hjertecaféen og hvilke emner, som foredragene omhandler på lokalkomitéens hjemmeside under Hjerteforeningen eller på vores facebookside.

Hjertelig hilsen Hjerteforeningen City/Østerbro - Det glade hjerte lever længst


Tirsdag den 1. november kl. 14-16

Tirsdag den 1. november kl. 14 - 16 har lokalafdelingen fornøjelsen at invitere til foredrag i Hjertecaféen på Østerbro. 

Hjertemedicin

Farmaceut Lene Rasmussen fra Trianglen Apotek vil komme og fortælle om hjerteme-dicin. Gennem de seneste måneder har det ved lokalafdelingens arrangementer væ-ret muligt at stille spørgsmål om hjertemedicin mv., og indlægget fra Lene Rasmus-sen vil give svar på disse spørgsmål.

Her er nogle af de gode spørgsmål, som er blevet sendt til Trianglen Apotek: 

- Bivirkninger til simvastatin!
- Udfordringer med kopimedicin, fx. hvilke er de samme? 
- Fokus på hvornår og hvordan man skal indtage medicin.
- Naturmedicin og kosttilskud, hvilke modvirker hjertemedicin. Hvad har dokumente-ret effekt?
- Hvilke hjertemedicin skal man være opmærksom på ift. nyrefunktion. 
- Hvornår skal man bruge støttestrømper? Hvad er forskel på kompressions og støt-testrømper?
Hjertecaféen på Østerbro er et månedligt mødested for borgere med en hjertesyg-dom eller pårørende til hjertesyge, hvor der er mulighed for at få udbredt kendska-bet til sygdommen og hvordan den kan håndteres, samt udveksle erfaringer med hinanden.
Lokalkomitéen byder på kaffe og kage/frugt. 
Hjertecaféen på Østerbro har til huse i Davids Kirken, Koldinggade 11. Østerbro
Alle er meget velkommen og tilmelding er ikke nødvendig.
Næste foredrag er den 6. december 2016, hvor diætist Signe Rømer fra hjertefor-eningen vil komme og fortælle om sund julemad - så sæt allerede kryds i kalenderen. Du kan altid finde flere informationer om hjertecaféen og hvilke emner, som foredra-gene omhandler på lokalkomitéens hjemmeside under Hjerteforeningen eller på vores facebookside.
 
Hjertelig hilsen 
Hjerteforeningen City / Østerbro                                 
Det glade hjerte lever længst
 

Tirsdag den 4. oktober kl. 14 - 16

har lokalafdelingen fornøjelsen at invitere til foredrag i Hjertecaféen på Østerbro.

Kropskontrol & styrke før & efter en hjerteoperation

Læge, nuværende Ph.d. studerende Caroline Bäck, fra Rigshospitalets Hjertekirurgiske afdeling, kommer og fortæller om sit nuværende projekt.

Projektet fordyber sig i at vurdere den fysiske kropskontrol & styrke hos alle, der skal have foretaget en hjerteoperation. Dette i håb om, at finde en metode som kan bruges fremover for at blive bedre og hurtigere til at finde dem, som evt. har brug for ekstra hjælp efter operationen - såvel på sygehuset som i hjemmet. Her blandt andet fysioterapi eller anden hjælp, som den pågældende person har brug for.

Det er vigtigt at optimere sin kropskontrol & styrke, både fysisk og psykisk. Men vi er alle forskellige og brug for forskellige metoder til at komme op på hesten igen. Alle løber vi ikke en maraton eller laver 100 kg i bænkpres.

Hjertecaféen på Østerbro er et månedligt mødested for borgere med en hjertesygdom eller pårørende til hjertesyge, hvor der er mulighed for at få udbredt kendskabet til sygdommen og hvordan den kan håndteres, samt udveksle erfaringer med hinanden.

Lokalkomitéen byder på kaffe og kage/frugt.

Hjertecaféen på Østerbro har til huse i Davids Kirken, Koldinggade 11. Østerbro

Alle er meget velkommen og tilmelding er ikke nødvendig.

Næste foredrag er den 1. november 2016, hvor Trianglen Apotek vil fortælle om hjertemedicin - så sæt allerede kryds i kalenderen. Du kan altid finde flere informationer om hjertecaféen og hvilke emner, som foredragene omhandler på lokalkomitéens hjemmeside under Hjerteforeningen eller på vores facebookside.

http://city.hjerteforeningen.dk/

https://www.facebook.com/Hjerteforeningen-City-Østerbro-392127627568585/

Hjertelig hilsen

Hjerteforeningen City / Østerbro                                

Det glade hjerte lever længst


Tirsdag den 6. september kl. 14-16:

Foredrag om hjerteoperationer ved læge Martina de Knegt

 

Tirsdag den 5. april kl. 14 - 16:

Foredrag om Hjerteoperationer: