Menighedsrådsvalg 2016

Menighedsrådsvalg 2016 i Davids Sogn

 

Der skal vælges nyt menighedsråd i Davids Sogn bestående af 8 medlemmer.
Selve valget finder sted tirsdag den 8. november 2016, men det er nu forberedelserne går i gang.
 
Derfor indkaldes alle interesserede til
 

Orienteringsmøde

Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00
i Davids kirkes mødesal, Koldinggade 11, 2100 København Ø
 
Aftenens program:
 
1. Velkomst
2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer
3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg
4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget
 
I forlængelse af orienteringsmødet vil der, hvis de fremmødte ønsker dette, blive holdt et opstillingsmøde, hvor der er mulighed for at opstille en fælles liste.
 
Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der ved indleveringsfristens udløb den 27. september 2016 kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen.
 
Med venlig hilsen
Anders Kindt
Formand for Valgbestyrelsen
 

Menighedsrådsmøder

Der er ingen begivenheder.
Ophavsret: