Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Coronavirus / Retningslinjer

Opdatering 8/1 2021:

Arealkravet er ændret fra 4 m2 per person til 7,5 m2
Afstandskravet er stadig 2 meter.
Der må max. være 28 personer i kirkerummet inklusive personalet 
i forbindelse med gudstjeneste, dåb, vielse eller bisættelse.
Kulturcafé og andre arrangementer aflyst indtil videre.


Opdatering 5/1 2021:

Kort gudstjenester (30 min), uden altergang.
Kirkens korsangere synger, menigheden må hverken synge med på salmer eller korsvar!
Vi overholder stadig afstandskravet på 2 meter, og arealkrav på 4 m2 per person.


Opdatering 22/12 2020:

Menighedsrådet har besluttet at man skal have mundbind på under salmesang  i Davids kirke.


Opdatering 3/12 2020:

Al fællesspisning- og kaffe aflyst indtil videre.


De korte opdateringer foroven trumfer den øvrige detaljerede tekst herunder!
Afsnittene slettes ikke, da teksten kan indeholde brugbare informationer.


AFSTANDSKRAV & AREALKRAV:
Der skal være én meters afstand mellem alle deltagere (målt fra næsetip til næsetip)
og to meter, hvis der er sang.
Afstandskravet gælder ikke for personer, du bor sammen med.
Der skal være fire kvadratmeter pr. person, hvis man hovedsageligt står op
og kan bevæge sig rundt mellem hinanden. 
Hvis man hovedsageligt sidder ned, er det tilstrækkeligt med to kvadratmeter pr. person.
Da størstedelen af folkekirkens arrangementer er siddende,
er det arealkravet på to kvadratmeter pr. person, der gælder.

KIRKERUM:
Hvis der synges:
Der kan 
være 28 enkeltpersoner i Davids kirke til gudstjenester.
Besøgende må kun sidde på de pladser der ikke er "forbudt-at-sidde-her" skilt på.
Afstandskravet gælder ikke for personer, du bor sammen med.

Der må være max. 44 besøgende i kirken i alt. 

Hvis der ikke synges:
Der kan være 65 enkeltpersoner i Davids kirke. 
Afstandskravet gælder ikke for personer, du bor sammen med.
Der må max. være 97 besøgende i kirken i alt. 

Der udarbejdes salmeblade til kirkelige handlinger. 
Ved aftensang onsdag og gudstjeneste søndag bruges der salmebøger. 
Derved overholdes kravet om 72 timers karantæne mellem brug af salmebøgerne.

To sæt højskolesangbøger bruges på skift til Kulturcaféen onsdag, og til Fællessang torsdag.
Derved overholdes kravet om 72 timers karantæne mellem brug af højskolesangbøgerne.

MØDESAL:
For at overholde myndighedernes afstandskrav på 1 meter, (når der ikke synges) 
er  er der i mødesalen placeret 6  borde, med plads til 4 personer ved hvert bord.
Der må være 24 personer i mødesalen.
Hvis man synger, må der max. være 12 personer i mødesalen.

KØKKEN:
Det er kun kirkens personale der har adgang til køkkenet i øjeblikket.

HÅNDSPRIT:
Vi passer godt på hinanden ! 
Der er håndsprit ved indgangen i våbenhuset, ved sidedør til kirkekontor og præst,
i gangen ved køkkenet, samt ved indgangen til mødesalen.
Alle bedes afspritte hænderne før man går ind i kirke og i mødesal.

MUNDBIND/VISIR:
Fra og med 22. december 2020, skal man have mundbind på i Davids kirke når man synger.
Fra og med torsdag den 29. oktober 2020, skal der bæres mundbind eller visir i kirken,
som kan tages af, når man sidder ned. 
Efterkommes kravet ikke, kan man blive bortvist jf. nedenstående.

Folkekirkens og andre trossamfunds aktiviteter skal også overholde de gældende krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang, jf. Bekendtgørelse om krav om brug af mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med covid-19. Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i bøn, gudstjeneste og religiøse handlinger og øvrige menighedsaktiviteter i folkekirken og andre trossamfund.
Det betyder, at ansatte, frivillig, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokale, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.
Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten, og heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier m.v. Kravet omfatter tilsvarende ikke foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter m.v.
Der må alene tillades adgang for deltagere og besøgende, der overholder kravet om at bære mundbind eller visir, dog jf. undtagelserne. Ansatte og frivillige m.m. kan bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.

Læs mere på

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/krav-om-mundbind-gaelder-ogsaa-i-folkekirken
og

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/hvilke-coronaregler-gaelder-i-kirken

Ophavsret: