Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Efterårshøjskolen 2020

BEMÆRK!
Pga. øgede Coronarestriktioner er foredragene 5/11 og 19/11 udsat.


Velkommen til den 22. sæson af Efterårshøjskole i Davids kirke!

Torsdag den 1/10 kl. 19.30: Martin Schwarz Lausten

"Kærlighed til fædrelandet - men hvilket?”

Torsdag den 22/10 kl. 19.30: Helle Bundgaard Poulsen

"Kærlighed, ægteskab og ritual"

Torsdag den 5/11 kl. 19.30: Mikkel Wold

"Kærlighed og sorg"

Torsdag den 19. november kl. 19.30: Pia Søltoft

”Kierkegaard og kærlighedens kendetegn”


Torsdag den 1. oktober kl. 19.30
Martin Schwarz Lausten: "Kærlighed til fædrelandet - men hvilket?”

Genforeningen i 1920 var en vigtig politisk begivenhed, men også en kirkelig. En hidtidig tysk kirke skulle nu blive en del af den danske folkekirke. I den tyske tid havde præster og mange menigheder været tyske, men mange havde bevaret deres kærlighed til Danmark. 

Hvor parkerede de deres fædrelandskærlighed?  
Hvordan klarede kirken denne sammenblanding af det nationale og det kirkelige? 
Mange tyske præster blev genvalgt og blev danske folkekirkepræster. En af dem var foredragsholderens morfar. Han glider ind i foredraget med en særlig løsning på spørgsmålet.

---

Torsdag den 22. oktober kl. 19.30
Helle Bundgaard Poulsen: "Kærlighed, ægteskab og ritual"

Halvanden million danskere bor alene. Ifølge Danmarks Statistik findes der 37 forskellige familieformer. Man behøver ikke at gifte sig, og mange bliver skilt. Alligevel er der en længsel efter tosomhed. 

Kærligheden mellem to er stadig den store episke fortælling i manges liv. Romantiske komedier hitter, datingportalerne gløder, skilsmissebørn gifter sig, og fraskilte gifter sig igen. 
I den katolske kirke er ægteskabet et sakramente på linje med dåb og nadver. 

I vores folkekirke er det med Luthers ord en verdslig ordning, der har Guds ord på sin side. Kirken står med et vielsesritual, der diskuteres og justeres fra tid til anden. 

Hvad siger vi til dem, der kommer og gerne vil giftes i kirken? Og hvad siger de selv?

Helle Poulsen har været præst i to store forstadssogne og var den første danske præst i Luxembourg. Hun er nu præst ved Sankt Thomas og Sankt Lukas kirke på Frederiksberg. Har i en årrække undervist på Pastoralseminariet og Præsternes Efteruddannelse, i vielse blandt andet.

---

Torsdag den 5. november kl. 19.30
Mikkel Wold: ”Kærlighed og sorg”

Hvis der ikke var kærlighed, var der heller ikke sorg. Sorgen er ofte reaktionen på kærlighed, der enten er ophørt, eller hvor den elskede er død. I det sidste tilfælde fortsætter kærligheden jo, men den anden kan ikke svare længere.

Teorierne om, hvordan man lever gennem sorgen er mange, og ofte modsiger de hinanden. Sorg er endda noget, mange i dag betragter som noget, der skal helbredes, hvis den varer længere end nogle måneder. Men det er en overfladisk tilgang til sorgen at tro, den er noget, der forsvinder hurtigt.
Hvad er sorg og hvad siger teorierne om sorg? Hvad siger kristendommen om sorgen?

Mikkel Wold har siden 1994 været sognepræst i Marmorkirken og desuden i 10 år været lektor i sjælesorg ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, hvor han fortsat holder kurser for præster. I efteråret er Mikkel Wold aktuel med samtalebogen “Gå med fred”, som han medvirker i sammen med skuespilleren Bodil Jørgensen. 

---

Torsdag den 19. november kl. 19.30
Pia Søltoft: ”Kierkegaard og kærlighedens kendetegn”

Der har været en tendens til at betragte Kierkegaards bog “Kjerlighedens Gjerninger”, som et opgør med vores umiddelbare kærlighedserfaringer. En tendens ikke mindst K.E. Løgstrups læsning af bogen har bidraget til. 

I fordraget vil jeg slå til lyd for en anden måde at læse “Kjerlighedens Gjerninger” på, der sætter tre ting på spil: Bogen er både en lovprisning af de umiddelbare kærlighedserfaringer, intet menneske er foruden. 
Den er et opgør med vores digteriske og selvkonstruerede forsøg på at gøre kærligheden til vores eget selvskabte projekt. 

Og sidst men slet ikke mindst er det en fornem beskrivelse af, hvad kristen kærlighed er og kan, og på hvilke punkter den tager ved lære af vores umiddelbare kærlighedserfaringer, og er et opgør med vores selvkonstruerede syn på kærligheden til “den eneste ene".


Efter foredragene er der mulighed for diskussion med foredragsholderne. 

Det er gratis at deltage.


Ændringer pga. Corona:

Foredragene finder sted i kirkerummet.

Højskoleaftnerne indledes ikke med fællessang, og der er ikke kaffepause efter foredragene som der plejer at være. Dette giver plads til væsentligt flere tilhørere. 
Afstandskravet på 1 meter overholdes selvfølgelig.

Ophavsret: