Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Efterårshøjskole 2021

Velkommen til Efterårshøjskole 2021:   

Vi glæder os til at genoptage højskoleforedragene, som vi måtte aflyse i 2020.

Torsdag 16/9 kl. 19.30: Pia Søltoft

Torsdag 14/10 kl. 19.30: Doris Ottesen

Torsdag 4/11 kl. 19.30: Esben Tange

Onsdag den 10/11 kl. 19.30: Mikkel Wold


Torsdag den 16/9 kl. 19.30: Pia Søltoft

(Sognepræst ved Christianskirken, forfatter)

"Kierkegaard og kærlighedens kendetegn"

Der har været en tendens til at betragte Kierkegaards bog “Kjerlighedens Gjerninger”, som et opgør med vores umiddelbare kærlighedserfaringen. En tendens ikke mindst K.E. Løgstrups læsning af bogen har bidraget til.

I fordraget vil jeg slå til lyd for en anden måde at læse “Kjerlighedens Gjerninger” på, der sætter tre ting på spil: Bogen er både en lovprisning af de umiddelbare kærlighedserfaringer, intet menneske er for uden.
Den er et opgør med vores digteriske og selvkonstruerede forsøg på at gøre kærligheden til vores eget selvskabte projekt.
Og sidst men slet ikke mindst er det en fornem beskrivelse af, hvad kristen kærlighed er og kan, og på hvilke punkter den tager ved lære af vores umiddelbare kærlighedserfaringer og er et opgør med vores selvkonstruerede syn på kærligheden til “den eneste ene".


Torsdag den 14/10 kl. 19.30: Doris Ottesen

(Cand. theol og forfatter)

"Grundtvig og Kærlighed"

Grundtvig var en flittig bruger af ordet kærlighed – i mange forskellige sammenhænge og med flere forskellige betydninger.

Grundtvig digtede om kærlighed til Gud, men frem for alt om Guds kærlighed til os.

Han digtede om kærlighed til fædrelandet og kærlighed til modersmålet.

Grundtvigs kærlighed til frihed i ord såvel som i tanke var uopgivelig.

Og han digtede om sin store kærlighed til de tre kvinder, han var gift med – samt et par stykker mere.

Grundtvig kendte kærligheden til bunds i alle dens former – og han viste, hvad det koster at sætte kærligheden over alt andet og at være villig til at betale prisen.


Torsdag den 4/11 kl. 19.30: Esben Tange

(Cand. mag. Redaktør og koncertvært på DR P2)

"Bach og kærlighed / Bachs kærlighed til de nære, til Vorherre og til orglet!"

Johann Sebastian Bach var en komponist uden for tid og sted. Hans musik var på samme tid tilbageskuende og fremsynet, og han har siden sin død i 1750 været en vigtig inspiration for et utal af senere komponister – og lyttere. Igennem sin musik formidler Bach en dyb Gudstro samtidig med at han var i stand til at give udtryk for kærligheden til sine nære. Og så elskede Bach orglet, som han havde et nært forhold til gennem hele sit liv.

Foredrag ved Esben Tange. Cand. mag. i musik- og medievidenskab. Redaktør og koncertvært i DR P2 samt kunstnerisk leder af Rued Langgaard Festival.


Onsdag den 10/11 kl. 19.30: Mikkel Wold

(Sognepræst ved Marmorkirken og forfatter)

"Kærlighed og sorg".

Hvis der ikke var kærlighed, var der heller ikke sorg. Sorgen er ofte reaktionen på kærlighed, der enten er ophørt, eller hvor den elskede er død. I det sidste tilfælde fortsætter kærligheden jo, men den anden kan ikke svare længere.

Teorierne om, hvordan man lever gennem sorgen er mange, og ofte modsiger de hinanden. Sorg er endda noget, mange i dag betragter som noget, der skal helbredes, hvis den varer længere end nogle måneder. Men det er en overfladisk tilgang til sorgen at tro, den er noget, der forsvinder hurtigt.

Hvad er sorg og hvad siger teorierne om sorg? Hvad siger kristendommen om sorgen?

Mikkel Wold har siden 1994 været sognepræst i Marmorkirken og desuden i 10 år været lektor i sjælesorg ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, hvor han fortsat holder kurser for præster. I efteråret er Mikkel Wold aktuel med samtalebogen “Gå med fred”, som han medvirker i sammen med skuespilleren Bodil Jørgensen

Ophavsret: