Velkommen til den 21. sæson med Efterårshøjskole i Davids kirke, Koldinggade 11, 2100 Kbh. Ø

Efterårshøjskolen i Davids kirke 2019:
De sidste tider eller - ?

Fem foredrag om frygt og forventning inden for politik, teknologi, klima, filosofi og kristendom i fortid og nutid.

Torsdag den 29. august kl. 19.30 - Historikeren, lektor em. Karsten Fledelius: De sidste tider – eller livet uden ende?  
Torsdag den 5. september kl. 19.30 - Kulturhistorikeren, Professor em. Per Øhrgaard: "Den onde drøm”  
Torsdag den 12. september kl. 19.30 - Historikeren, tidl. kontorchef Lars Bærentzen: ”Die Stunde Null”: Når verden går under – for nogen, og for en tid  
Torsdag den 19. september kl. 19.30 - Teologen, Professor em. Martin Schwartz Lausten: De sidste tider i teologien – på vej mod en ny tilværelse  
Torsdag den 26. september kl. 19.30 - Litteraturhistorikeren, Professor em. Hans Hertel (Fotograf Morten Holtum) ”Primo Levis sidste dage” 

I Tyskland talte man om ”Die Stunde Null”:  sommeren 1945, da alt hørte op og landets ødelæggelse syntes total.  For andre – også mange tyskere – var det befrielsens øjeblik. 

I historien er det ikke et sjældent fænomen, at verden synes at bryde sammen. Det gør den også – for nogle mennesker, og for en tid.   Nye opdagelser og farligere våben har ofte syntes at bebude verdens undergang, med mindre menneskene kan besinde sig på at holde fred. 

Kristendommen har lige fra begyndelsen været overbevist om, at verden engang ophører. Sådan har man fortolket ord af bl.a. Jesus og Paulus.  I nogle bibelske skrifter tales om disse ”sidste tiders” forfærdelige kaos, Guds dom over mennesker, som efterfølges af en helt ny tilværelse i himlen eller i helvede. Det har gennem århundreder fået stor betydning for kirkens forkyndelse mundtligt, skriftligt og i kunsten... - Islamistisk terrorisme optager således blot træk af de “sidste tiders” tænkning ved at genoprette kalifatet som forberedelse til Islams endelige sejr og paradisets indtræden på jorden. 

Brugen af atombomber mod Japan i august måned 1945 demonstrerede, at menneskeheden nu besad den tekniske kapacitet til at udslette sig selv  – og alt andet kendt liv på kloden. Det har været tæt på flere gange under Den Kolde Krig, men skete heldigvis ikke. Udryddelsespotentialet er der dog stadig, og i hænderne på flere stater end før. 

I dag er det klimaproblemerne, som for mange er rykket op som den største trussel mod menneskeheden. Er vi nu nået til de sidste tider? Meget af det, man ser i dag, kan minde om den sene middelalder, slutningen af 1400-tallet, hvor hidtidig tro gik i opløsning, og hvor alskens sekterisme trivedes i forventning om snarlig undergang. Så galt gik det ikke dengang, men det gik sådan set galt nok. Derfor er der ingen garanti for, at det ikke gør det denne gang. Selvom jorden ikke rent fysisk går under, kan den blive et mere ugæstfrit sted at opholde sig, selv for os, som hidtil har levet på solsiden. 

Hvem giver os svar på vores mere eller mindre udtalte spørgsmål om fremtiden?  Er det videnskaben, teologien, kunsten?  Og hvilken betydning får svarene i den politiske virkelighed? 

Ved alle foredrag bydes der på en kop te eller kaffe, samt - ikke mindst - vil der efterfølgende være mulighed for diskussion med foredragsholderne. 
Det er gratis at deltage. 
Yderligere information på telefon 51 55 99 44.


Tidligere temaer for Efterårshøjskolen i Davids kirke:
 
1999: Middelalder og Kirke
2000: Middelalder og Kirke
2001: Det hellige Rusland
2002: Oldkirke og Gudstjeneste
2003: 1400-tallet - et nybrud i Europa
2004: 1500-tallet - Renæssance og Reformation
2005: 1600-tallet - Religionskrigenes og Barokkens Europa
2006: 1700-tallet - Oplysning, Fromhed, Frækhed og Revolution
2007: 1801-1840 - Guldalder på godt og ondt
2008: 1840-1872 - Krig og Fred: fra kongekirke til folkekirke
2009: 1872-1912 - Danmark som forbillede
2010: 1910-1933 - Danmark i krise
2011: 1933-1943 - 'Du puslingland der hygger dig i smug'
2012: 1943-1953 - Besættelse, Befrielse og Fornyelse
2013: 1953-1972 - I skæringspunktet mellem Øst og Vest, Norden og EF
2014: 1973-1989 - Mod et nyt Europa - Danmark
2015: 1989-2001 - Da Danmark tabte sin uskyld
2016: 2001-2010 - Danmark i Centrum
2017: Luther, Renæssance og Reformation
2018: Disruption – overraskelsernes tid 2011–2017 
2019: De sidste tider eller - ?