Provst og sognepræst Erik Balslev-Clausen:

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Erik Balslev-Clausen er gået på pension den 1. juni 2016

Onsdag den 1. juni kl. 16:30 blev der i Davids kirke afholdt reception i anledning af, at Provst Erik Balslev-Clausen gik på pension efter 41 år som sognepræst ved Davids kirke og 20 år som provst.
Der indledtes med en kort aftensang i kirken med efterfølgende reception og buffet i kirkens mødelokale.
Det blev en festlig, men også sørgmodig, fejring af Erik Balslev-Clausens mange års virke ved Davids kirke, og der var mange gode og meget personlige taler. Stor tak til alle de fremmødte.
Davids Sogns menighedsråd

Siden 1975 sognepræst ved Davids kirke og fra 1995 til 2012 provst for de ni kirker på Østerbro. Nu provst med særlige opgaver for Københavns biskop.

 
Er cand. teol. fra Københavns Universitet og har suppleret med en universitetsuddannelse i Islam og koptisk sprog. Kirkehistoriske studier i kirkesagsbevægelsen i København, i Grønland og Dansk Vestindien.
 
Har været tilknyttet skolen Institut Sankt Joseph som skolepræst fra 1979 til 2004. Været formand for styrelsen på Bordings Friskole, medlem af bestyrelsen for Dansk Friskoleforening og af biskoppernes fællesudvalg vedrørende undervisningen i kristendomskundskab i det danske skole- og uddannelsessystem.
 
Tog i 1986 initiativ til oprettelsen af Folkekirkens Skoletjeneste i København og Frederiksberg, som han har været formand for siden dens åbning i 1991.
 
Var i årene 1975 til 2000 engageret i grønlandske kirkeforhold som daglig leder af Den grønlandske Kirkesag, og i årene 1980 til 1990 som konsulent for Kirken i Grønland. Var redaktionssekretær på udgivelsen af en stor samling flerstemmige grønlandske højtidssalmer, Tussiaqattaarutit, og modtog herfor Grønlands Landsstyres fortjenstmedalje Nersornaat i 2008.
 
Har i årene 1975 til 2002 været tilknyttet forsvaret som feltpræst af reserven.
Har fra 1988-97 været medlem af Den danske Præsteforenings hovedbestyrelse. Siden 1978 medlem af bestyrelsen for distriktsforeningen af Menighedsråd i København og Frederiksberg og i årene 1996-98 medlem af biskoppens ad hoc tænketank vedr. de kirkelige forhold i København og medlem af det nyoprettede stiftsråd 2005 til 2009.
 
Hører hjemme i den grundtvigske tradition og har siden 1984 været medlem af styrelsen for Grundtvigsk Forum og er medlem af ledelsen for Grundtvig Biblioteket i Vartov og N.F.S. Grundtvigs Fond.