Lene Herbert, koordinator & kirketjener:

Telefon: 21 19 20 76

 

Lene Herbert har været ansat i Davids kirke siden august 2002.

Foruden kirketjeneropgaver, udarbejder LH bl.a. kirkens info-foldere og plakater,
samt opdaterer kirkens hjemmeside.
LH er oprindeligt uddannet på kontor, og har tidligere arbejdet på flere reklamebureauer, mediebureau og på analyseinstitut.